eStrategija.lt   

en.jpg, 0 kB lt.jpg, 0 kB

 

 

 

 

 

 

 

 

Subalansuotų rodiklių sistemos ( Balanced Scorecard ) diegimas įmonėje.

Subalansuotų Rodiklių sistemos diegimas  - tai strateginio valdymo sistema, transformuojanti strategiją į kasdienius veiksmus ir kontroliuojanti strategijos įgyvendinimą. Strategijos įgyvendinimo progresas matuojamas pagrindiniais efektyvumo rodikliais. Įmonių valdymas remiantis tik finansiniais rodikliais neišvengiamai paseno. Šiandien įmonės sėkmė vis daugiau priklauso nuo nematerialių rodiklių (klientų lojalumo, ženklo žinomumo, konkurencinių pranašumų ir kt.), kurių efektyvumo negalima išmatuoti vien tik pasitelkus finansų apskaitą. Todėl strateginis valdymas tampa nekontroliuojamas - verslas ima plėtotis stichiškai.

Subalansuotų rodiklių metodika padeda išspręsti šiuos aktualius uždavinius:

§         transformuoja strategiją į valdymo skaičius;

§         strateginius tikslus susieja su kasdieniais darbuotojų veiksmais;

§         įgyvendina strategiją, kontroliuodama kasdienius veiksmus ir vertindama jų efektyvumą;

§         užtikrina ilgalaikį įmonės išlikimą ir augimą;

§         sustabdo "gaisrų gesinimą" ir sudaro galimybę nuolat gerinti procesus;

§         užtikrina greitą reagavimą į rinkos pokyčius;

§         mažina procesų kaštus ir nuostolius.

 

Smulkiame ir vidutiniame versle taip pat būtina valdyti strategiją ir optimizuoti procesus, kaip ir didelėse kompanijose. Tačiau smulkios ir vidutinės kompanijos, neturi lėšų, sudėtingoms Subalansuotų rodiklių  sistemoms (Balanced Scorecard, BSC) diegti. Subalansuotų rodiklių sistema Excel programoje, sudaro galimybę įsidiegti strateginio valdymo įrankį smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Tai yra įmanoma, kadangi sistemos diegimas nereikalauja didelių investicijų ir įdiegiama per trumpą laiką. Subalansuotų rodiklių sistemą Microsoft Excel programoje pirmoje eilėje skirta smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Didelės kompanijos, naudodamos BSC Excel, gali sumodeliuoti funkcinius reikalavimus stambios verslo valdymo sistemos sėkmingam diegimui. BSC Excel gali būti naudojama visuose verslo segmentuose. Sukūrę subalansuotų rodiklių sistemą Excel programoje, sudarome galimybes spręsti šiuos valdymo uždavinius:

§         įgyvendinti strategiją ir užtikrinti planų vykdymo kontrolę;

§         sukuria vadovų informacinių valdymo skydelius (dashboard)

§         užtikrinti kokybės valdymo rodiklių matavimą

§         operatyviai pateikti reikiamą informaciją vadovams valdymo sprendimams priimti;

§         gauti reikiamą informaciją darbuotojų motyvacinei sistemai;

§         nustatyti procesų problemines ir  neefektyvias procesų vietas.

 

Pagrindinis Subalansuotų Rodiklių sistemos privalumas tame, kad sistema apima visus įmonės struktūrinius lygius. Tokiu būdu sudaroma galimybė informaciją, susijusią su strateginiais tikslais, matuoti visuose įmonės lygiuose. BSC padeda suderinti darbuotojų operatyvinius veiksmus, nukreiptus strategijai realizuoti. Tai svarbiausias elementas, priimant pagrįstus ir efektyvius valdymo sprendimus. Laikas, skirtas priimti valdymo sprendimams, trumpėja. BSC padeda nustatyti, kokius procesus reikia tobulinti, kad užtikrinti įmonės konkurencingumą, padeda sukurti vystymo, inovacijų ir motyvacines programas.  Sistemos išskirtinumas yra tas, kad nereikalaudama didelių investicijų diegimui, sistema sudaro galimybę sėkmingai naują įmonės kultūrą, didinti pelną ir veiklos efektyvumą. Sistemos išskirtinumas, palyginus su kitomis sistemomis:

§         lengvas sistemos valdymas, nereikalaujantis specialių IT žinių;

§         patogus ir greitas procesų bei rodiklių modeliavimas.

§         galimybė greitai atlikti pakeitimus sistemoje.

 


Verslo efektyvumo valdymas (Business Performance Management) - tai kompleksinis vadybos metodų, standartų ir informacinių sistemų pritaikymas visuose įmonės valdymo lygiuose, siekiant optimizuoti veiklą. BPM abraviatūra kartais naudojama, kai kalbama apie  koncepciją Business Process Management. Tai siauresnė veiklos procesų optimizavimo sąvoka. Taip pat terminas Business Performance Management  turi sinonimus, kurie šiandien retai naudojami: Corporate Performance Management (CPM), Enterprise Performance Management (EPM) ir Strategic Enterprise Management (SEM). Artimos BPM koncepcijai sąvokos:  sprendimų priėmimo sistemos - Decision Support System  (DSS) arba verslo analitika - Business Intelligence (BI). Bet šios sąvokos artimesnės ne tiek valdymo koncepcijoms, kiek atitinkamos klasės informacinėms sistemoms. Tikslas – gauti svarbias žinias strateginiams sprendimams, operaciniams ir taktiniams veiksmams.

 


Diegiant verslo valdymo sistemas, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo procesų teisingo "sutvarkymo", vakaruose vadinamo procesų gerinimu ir procesų reorganizavimu. Likę 58 %  projekto sėkmės priklauso nuo CRM sistemos tecnologinio funkcionalumo. Jeigu ignoruoti pirmus minėtus 42 procentus, įmonėje bus automatizuojamas esamas informacinis "chaosas". Procesų gerinimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 10-30% procesų struktūros. Procesų reorganizavimu vadinamas procesų otimizavimo lygis, kai pertvarkoma 30-90% procesų struktūros. Reorganizavimo metu dažnai pertvarkoma įmonės struktūrinė schema.

 

Nesėkmė patiriama ne dėl blogai pasirinktos strategijos, bet dėl klaidų ją įgyvendinant. Pirmiausia todėl, kad daugelis kasdienių darbuotojų veiksmų būna nesuderinti su strateginiais planais. Lietuvos brandumo matavimo formulė:  kuo didesnis įmonių skaičius pasiekia aukštesnį brandumo lygį, tuo didesnis yra juose aukštesnę brandumo pakopą pasiekusių žmonių skaičius.  Kuo didesnis brandžių žmonių skaičius šalyje, tuo aukštesnę brandumo pakopą pasiekia Lietuva tarptautinėje rinkoje.

 Procesų automatizavimo pavyzdziai

CRM procesų automatizavimo pavyzdys

Gamybinės įmonės valdymo automatizavimo pavyzdys

Verslo valdymas mobiliems įrenginiams sprendimas

Buhalerijos automatizavimo pavyzdys


Naudojant svetainėje pateiktą informaciją, būtina nurodyti www.estrategija.lt