TAKTINIO VALDYMO METODŲ IR SISTEMŲ DIEGIMAS

Norint valdyti efektyvumą visuose lygiuose, reikia suburti vadovų komandą, atsakingą už pokyčių įgyvendinimą įmonėje.  Komandos dalyviai turi įvertinti, kurią metodologiją būtina diegti, kuriuose procesuose ją verta naudoti. Būtina  paskirti komandos lyderį. Lyderiu gali būti tas vadovas, kuris sugeba valdyti pokyčius bei padėti komandos nariams tobulinti procesus, sutaupant jų laiką.

Tyrimų duomenimis, kol rinkoje vyravo deficitas, labiausiai buvo vertinami vadovai, kurie sugebėjo geriausiai organizuoti pardavimus. Krizės metais buvo vertinami vadovai, kurie mokėjo taupyti. Šiandien vertinami vadovai, kurie gali užtikrinti visapusišką įmonės valdymą. Įmonės vadovų komandoje turi būti darbuotojai, kurie sugeba greitai surasti naujas galimybes arba  nesėkmių priežastis ir tobulinti tikslų įgyvendinimo metodus.

CRM ir ERP sistemų diegimo strategijos paruošimas

 

Verslo procesai - tai "plytos", iš kurių statoma organizacija. Informacinė sistema - tai "cementas", kuris sujungia verslo procesus į vieningą sistemą. Diegiant verslo valdymo sistemas, 42 %  projekto sėkmės priklauso nuo teisingo procesų "sutvarkymo" iki sistemos diegimo,  58 %  - nuo sistemos funkcionalumo.  Nėra blogų verslo valdymo sistemų. Yra blogai paruošti procesai verslo valdymo sistemos diegimui. Jeigu procesų paruošimas bus atliktas netinkamai, įmonėje bus automatizuotas informacinis "chaosas". Dėl šios priežasties yra didelis nesėkmingų sistemų diegimo projektų procentas.

 

Verslo valdymo sistemų CRM ir ERP diegimo projektų valdymas pagal vakarų įmonėse naudojamą metodologiją

 

Verslo valdymo sistemos diegimo paruošimas yra svarbus žingsnis, pakeliant įmonės valdymą į aukštesnę pakopą. Konsultacinio projekto metu, analizuojant įmonės veiklą, įvertinamos esamos procedūros bei jų atitikimas veikiančiam verslo modeliui. Atliekant kompetencijų vertinimą, nustatomas žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumas. Identifikuojamos funkcijos, neturinčios aiškios tvarkos. Užtikrinama, kad projekto tikslai bus pasiekti, projektas bus įgyvendintas laiku, neviršijant numatyto biudžeto

Metodikoje IT projekto vykdymas skirstomas į 6 etapus:

1 etapas. Projekto apimties ir tikslų nustatymas. Šiame etape dokumentuojama projekto apimtis, nustatomai projekto tikslai, paskiriamos dalyvių vaidmenys bei atsakomybė. Suderinami visi projekte naudojami dokumentai, taisyklės, procedūros, terminologija. Sukuriamos metrikos, pagal kurias bus matuojamas projekto progresas ir sėkmė. Sudaromas projekto planas.Šiame etape metodikoje pateikiami dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: visų etapų projekto planas, projekto apimties dokumentas, projekto biudžetas pagal etapus. Suderinamos projekto valdymo, kokybės, problemų ir rizikos valdymo procedūros.

2 etapas. Funkcinių reikalavimų aprašymas. Šiame etape dokumentuojama kliento funkciniai ir techniniai reikalavimai. Šiame etape metodikoje pateikiami dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: funkcinių reikalavimų dokumentas, GAP analizės dokumentas, antro etapo projekto valdymo, kokybės, problemų, rizikos vertinimo dokumentai.

3 etapas. Projektavimas. Šiame suprojektuojamas sprendimas, kuris geriausiai atitinka nustatytus kliento verslo poreikius. Parengiamas testavimo ir bandymo planai.Šiame etape metodikoje pateikiami šių dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: funkcinių reikalavimų dokumentas, trečio projekto valdymo, kokybės, problemų, rizikos vertinimo dokumentai.

4 etapas. Programavimas ir konfigūravimas. Šiame etape suprogramuojamas sprendimas. Parengiama kliento testinė aplinka. Šiame etape metodikoje pateikiami dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: atskirų modulių arba funkcijų testavimo ataskaitos, ketvirto etapo projekto valdymo, kokybės, problemų, rizikos vertinimo dokumentai.

5 etapas. Testavimas. Šiame etape vykdomas pilnas sistemos testavimas kliento aplinkoje. Dalyvauja kliento atstovai. Gaunamas patvirtinimas iš kliento, kad sistema atitinka nustatytus tikslus ir kriterijus. Šiame etape metodikoje pateikiami dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: visos sistemos testavimo ataskaitos, kliento išvados piloto projekto įvertinimas, penkto etapo projekto valdymo, kokybės, problemų, rizikos vertinimo dokumentai.

6 etapas. Sistemos diegimas ir mokymai. Šiame etape vykdomas sistemos diegimas kliento darbinėje aplinkoje ir darbo vietose. Apmokomi galutiniai vartotojai. Pasirašomi sukurto sprendimo priėmimo dokumentai. Šiame etape metodikoje pateikiami dokumentų šablonai ir jų pildymo pavyzdžiai: kliento darbuotojų sistemos įvertinimo klausimynas, kliento darbuotojų mokymo planas, sistemos administratoriaus ir vartotojų mokymo medžiaga, šešto etapo projekto valdymo, kokybės, problemų, rizikos vertinimo dokumentai. Vykdomi mokymai įmonėse, kaip įdiegti šią metodiką ir kaip naudoti dokumentus. Metodiką gali naudoti nešiojamų kompiuterių, planšečių, išmaniųjų telefonų vartotojai, kurie kasdienėje veikloje skaito, analizuoja, sistemina IT projekto dokumentus. Naudojant metodiką mobiliuose įrenginiuose, sudaroma galimybė naudotis informacija ne tik biure bet ir komandiruotėje, pas klientą.

Dokumentų valdymo proceso organizavimas ir automatizavimas

 

Popierinių ir elektroninių dokumentų valdymo organizavimas. Procedūros paruošimas apie dokumentų valdymą, rengimą, įforminimą, tvarkymą ir apskaitą, rengiamų dokumentų pavyzdžiai. Dokumentų valdymas apima ciklą: popierinių ir elektroninių dokumentų rengimas, įforminimas, publikavimas, versijavimas, saugojimas, archyvavimas ir naikinimas.

ITIL (Information Technology Infrastructure Library ) standarto diegimas,  orientuotas į darbo optimizavimą bei kokybės užtikrinimą IT įmonėse. Šiuolaikinė ITIL – tai labiausiai paplitusi IT įmonių valdymo metodologija. ITIL yra orientuota visų pirma į kokybės gerinimą. Paslaugų palaikymas – veikla, siekiant gerinti gamybą (arba paslaugų teikimą): kokybės užtikrinimą, greitesnį ir efektyvesnį gedimų šalinimą

CMMI standarto diegimas - programinės įrangos kūrimo brandos modelis, reglamentuojantis programavimo  procesų kokybės valdymą.Siūlome Jums įvertinti savo kompanijos brandumo lygį. Užpildykite pateiktą klausimyną. Įdėmiai perskaitykite pateiktus kiekvienos veiklos srities aprašymus ir pasirinkite tą, kuris geriausiai atspindi esamą situaciją Jūsų organizacijoje. Taip pat pasirinkite ir to lygio, kurį norėtumėte pasiekti per sekančius metus aprašymą. Užpildę klausimyną, palikite mums savo koordinates ir po kelių dienų mes atsiųsime nupieštą Jūsų organizacijos brandumo profilį, palyginsime esamą ir norimą situaciją, pateiksime veiklos gerinimo rekomendacijas.
Kompanijos brandumą vertiname keturiose veiklos srityse:
 

Marketingo proceso optimizavimas - marketingo padalinio kūrimas, organizuoti efektyvų marketingo padalinių darbuotojų darbą, kurio rezultatas - užimti papildomas rinkos dalis, pritaikant „marketingo geriausios praktikos“ metodus ir pažangiausias technologijas, bei užtikrinti efektyvius marketingo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais.

Marketingo proceso optimizavimo veiksmai:

Projektų valdymo metodikos PMBOK diegimas įmonėse pagal verslo šakos reikalavimus

 

Padeda projektų dalyviams užtvirtinti projektų valdymo pagal PMBOK standartą procesus ir procedūras žinias: