OPERATYVINIO VALDYMO METODŲ IR SISTEMŲ DIEGIMAS

Pardavimų proceso optimizavimas - tikslas organizuoti efektyvų pardavimo padalinių darbuotojų darbą, užtikrinti efektyvius pardavimo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais, pritaikyti „geriausios praktikos“ metodus ir pažangiausias technologijas pardavimo procese. Pardavimo proceso optimizavimo veiksmai:

§          pardavimų proceso kaštų, mažinimo metodikos ruošimas;

§          pardavimų planavimo ir kontrolės metodikų diegimas;

§          tiesioginio ir papildomų pardavimų skatinimo metodikų ruošimas;

§          klientų skundų, tiekėjų broko, darbuotojų problemų sprendimo taisyklių ruošimas;

§          užduočių ir dokumentų valdymas;

§          pardavimų proceso valdymo procedūros ruošimas arba tobulinimas.

 

Apatarnavimo proceso optimizavimas (pagal ITIL metodika)- organizuoti efektyvų aptarnavimo padalinių visuose rinkose. Pritaikant Service Best Practice Cross-Industry metodiką, užtikrinama, kad visuose regionuose bus suteikiamos kokybiškos garantinio ir pogarantinio gaminių aptarnavimo paslaugos. Aptarnavimo proceso optimizavimo veiksmai:

§          Koreguoti aptarnavimo procedūrą pritaikant „geriausios marketingo praktikos“ metodus (Service Best Practice Cross industry) pardavimo procese, užtikrinant efektyvų Lietuvos ir užsienio rinkos dalies užėmimą;

§          Panaudoti CRM sistemos funkcijas, kurios informuotų vadybininkus ir klientus apie įrenginių profilaktikos veiksmus;

§          Sukurti aptarnavimo proceso efektyvumo rodiklių matavimo metodiką;

§          Sukurti marketingo dokumentų bazę ir jos valdymo taisykles;

§          Sukurti konkurentų tyrimo metodiką ir informacijos apie konkurentus registravimo duomenų bazę;

§          Surinkti informaciją įmonės SWOT analizei, marketingo ir strateginių planų rengimui ;

§          Sukurti užduočių valdymo taisykles marketingo procese;

§          Sukurti efektyvų padalinių komunikavimą visuose rinkose su vidiniais įmonės procesais;

§          Sukurti efektyvų aptarnavimo partnerių valdymo mechanizmą.

 

Labai svarbūs proceso rezultatai, nes krintant aptarnavimo paslaugų kokybei, sumažėja pardavimų apimtys. Kadangi daugelis gaminių turi ilgą garantinio aptarnavimo laikotarpį, todėl aptarnavimo proceso modernizavimas turi užtikrinti aukšta paslaugų lygį per visą garantijos laikotarpį ir jo metu minimizuoti aptarnavimo kaštus. Kontroliuoti garantinio aptarnavimo eksploatacijos laikotarpiu klientų vykdomas įrenginių eksploatacijos sąlygas. CRM sistema turi užtikrinti efektyvius aptarnavimo padalinių ryšius su kitais įmonės padaliniais.