VEŽĖJŲ NEATITIKČIŲ VALDYMO TVARKA

PASKIRTIS

 

Šios tvarkos tikslas – reglamentuoti vežėjų neatitikčių registravimo taisykles. Ši tvarka skirta vežėjų neatitikčių šalinimui, siekiant užkirsti kelią jų pasikartojimui.

APRAŠYMAS

 

Prekes klientams pristato Siuntų tarnybos pagal sutartyje nurodytus terminus.

 

1.       Jei atlikus prekių patikrą, priimant prekes kliento sandėlyje, išaiškėja prekių įpakavimo pažeidimai, kiekių neatitikimai, kliento sandėlininkas pildo „Priėmimo-perdavimo aktą“ ir duoda pasirašyti vairuotojui. „Priėmimo perdavimo aktas“ perduodamas mūsų įmonės vadybininkui. Logistikos vadybininkas neatitiktį iš „Priėmimo perdavimo akto“ užregistruoja „ Vežėjų neatitikčių registravimo žurnale“.

2.       Jei prekės klientui siuntų tarnybos transportu pristatytos ne laiku, arba rasti neatitikimai dėl prekių komplektavimo, klientas iš vairuotojo pareikalauja „Prekių priėmimo-perdavimo akto“ ir registruoja pretenziją „Priėmimo-perdavimo akte“.

3.       Siuntų tarnybos vairuotojai, „Priėmimo-perdavimo aktus“, kuriuose registruotos klientų pretenzijos, perduoda mūsų įmonės logistikos vadybininkui. Logistikos vadybininkas aktus vežėjų darbo trūkumus registruoja „Vežėjų neatitikčių registracijos žurnale“ (Priedas B) ir apie užregistruotą neatitiktį informuoja Logistikos vadovą. Žurnalas saugomas logistikos vadybininko darbo vietoje.

4.       Logistikos vadovas išanalizuoja neatitiktį. Jei sprendimą gali priimti logistikos vadovo pavaldume esantys darbuotojai, jis paskiria sprendėją ir sprendimo būdą. Jei logistikos vadovo pavaldus darbuotojas negali išspręsti problemos, sprendėju priskiriamas pats logistikos vadovas. Jie problemos negalima išspręsti logistikos padalinio kompetencijos ribose, logistikos vadovas kreipiasi į procesų analitiką. Procesų analitikas ieško sprendimo kartu su kelių padalinių vadovais. Jei sprendimas nepriimtas, informuoja direktorių. Sudaroma darbo grupė iš kelių padalinių vadovų, kliento skundui spręsti.

5.        Procesų analitikas 2 kartus per mėnesį tikrina žurnalo pildymo teisingumą, priimtų sprendimų efektyvumą.

6.        Procesų analitikas, patikrines žurnalą palieka įrašą „Žurnalas patikrintas“, nurodo patikrinimo datą ir pasirašo. Jei yra pastabų, parašo – „Žurnalas patikrintas“, išvardina pastabas, nurodo patikrinimo datą ir pasirašo.

7.       Procesų analitikas apie pateiktas pastabas informuoja direktorių. Direktorius ir procesu analitikas ieško sprendimo būtų pastaboms naikinti.

8.       Mėnesio pabaigoje, procesų analitikas paruošia raštą vežėjų kompanijai su statistine informacija apie vežėjo darbo trūkumus ir sutarties sąlygų nesilaikymą (pvz. kiek užfiksuota atvejų, kai prekės pristatytos pavėluotai, arba pristatytos su pažeista pakuote, kiek sąskaitų faktūrų negrąžinta). Raštas išsiunčiamas vežėjų kompanijos atsakingam asmeniui, nurodant dienų skaičių, po kurio laukiamas atsakymas.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1.       Šia tvarka turi vadovautis visi įmonės darbuotojai.

2.       Už tvarkos įdiegimą atsakingas Logistikos skyriaus vadovas.

 

 

 

Priedas A                                                                                                                   

 

 

2008: _________

 

PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS Nr.______

 

 

PRODUKTO PAVADINIMAS , TIPAS, ŽYMUO ……………………………………………………

 

VEŽĖJAS / TIEKĖJAS……………………………………………………………….………………

 

TRUMPAS NEATITIKTIES APRAŠYMAS ……………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

PERDAVĖ ……………………………………

                                                                                                 (V. Pavardė)

 

                                                                                            

                                                                                              ………………………………….

                                                                                                  (Parašas)

 

 

 

 

 

PRIĖMĖ……………………………………

                                                                                                 (V. Pavardė)

 

                                                                                             

                                                                                              ………………………………….

                                                                                                  (Parašas)

 

 

Priedas B