ASMENINIS STRATEGINIS PLANAVIMAS                                                                                                                                                                                                                                                Grįžti į titulinį puslapį

 

 

PERSONAL BALANCED SCORECARD - asmenybės vystymo strategija.Strategijas dažniausiai turi organizacijos, rečiau atskiri asmenys. Naudoti Individualią Rodiklių sistemą - reiškia pakreipti savo gyvenimą norima linkme  ir užsitikrinti sėkmę. Vienas svarbiausių sėkmės veiksnių - savojo charakterio tobulinimas. Sėkmės įpročių ugdymas turi tapti neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi.

 

Dešimt priežasčių, kodėl mes rekomenduojame naudoti Asmeninę Rodiklių sistemą :

 

1. Pakeisite savo elgesį ir sukursite norimą ateitį. Geriau pažinsite save, suformuosite teisingą požiūrį į save. Suvoksite savo asmenybę. Išmoksite efektyviai valdyti save, išsiugdysite discipliną.

2. Įgysite vidine harmoniją, atsikratysite neigiamų įpročių. Jeigu jus pastoviai naudosite Asmeninę Rodiklių sistemą , tai jūsų žinios apie save padarys jus išmintingais.

3. Jūsų veiksmų atitikimas jūsų tikslams padės  jums įgyti vidinę ramybę.

4. Asmeninė Rodiklių sistema sumažins atotrūkį tarp asmeninio ir visuomeninio gyvenimo, subalansuos darbą ir poilsį.

5. Suformuosite reikiamas sąvybes, kurios padės jums kilti karjeros laiptais.

6. Asmeninė Rodiklių sistema padės komandoje labiau vertinti kitus, didinti pasitikėjimą kolektyve. Teisingai parinksite kandidatus vienoms ar kitoms pareigoms.

7. Išmoksite efektyviai išnaudoti laiką, atliekant veiksmus tada, kada jie yra suplanuoti.

8. Įmonėje sukursite pasitikėjimo ir savitarpio pagarbos atmosferą, kuri reikalinga kūrybiniam darbui ir augimui.

9. Turėsite galimybę sumažinti stresą, išvengti fizinio ir nervinio pervargimo, atliekant savo tiesiogines funkcijas darbe.

10. Nesugaišite veltui laiko, bandant tobulinti save bei įmonę mažai efektyviais  tradiciniais metodais.

 

ASMENINĖ RIDIKLIŲ SISTEMA - tai navigacinė sistema,  veiksmų planas, kuris padės pakreipti jūsų gyvenimą norima linkme.  Užtikrins savidrausmę ir savikontrolę. Padės kontroliuoti, ar vykdote tai, ką nusprendėte. Padės nustatyti, kokios yra nesėkmės priežastys.

 

Sėkmė yra mūsų  įpročių rezultatas. Nuolatinės mūsų mintys ir veiksmai virsta įpročiais. Vidutinio sudėtingumo įpročiui išsiugdyti reikia maždaug 20 - 30 dienų.  Vidutinio sudėtingumo įpročiai: kėlimasis anksčiau, rytinė mankšta, nevėlavimas į susitikimus, išankstinis laiko planavimas, kiekvienos dienos pradėjimas nuo svarbiausių užduočių, šių užbaigimas prieš pradedant daryti ką nors naują.

 

Vienu metu ugdykite tik vieną naują įprotį! Pasirinkite vieną įprotį, tą, kuris, jūsų manymu, šiuo metu galėtų būti naudingesnis už kitus. Užsirašykite jį, susikurkite skatinantį pasižadėjimą ir vaizdinį. Naujojo įpročio formavimosi metu niekada nepertraukite šio proceso. Neieškokite pateisinančių priežasčių ir argumentų. Regėkite save tam tikroje situacijoje besielgiantį taip, kaip nusprendėte. Įsivaizduokite, jog elgiatės taip, tarsi jau turėtumėte naują įprotį. Kuo dažniau įsivaizduosite, kad įgijote naująjį įprotį, tuo greičiau pasąmonė jį priims. Susiformavęs įprotis nereikalaus pastangų.

 

Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programa- tai paruošta Personal Balanced Scorecard sistema asmenybės saviugdai organizuoti. Tai kasdienių veiksmų planas, veiksmų įgyvendinimo matavimo įrankis ir aiškiai suformuotas gyvenimo modelis. Sistema padeda sukurti asmeninius tobulėjimo tikslus, užtikrinti kasdienių tikslų pasiekimą, nustatyti tobulėjimo kliūtis. Asmeninės Subalansuotų Rodiklių Sistemos Excel programos funkcijos:

- padeda ugdyti reikiamus įpročius;

- padeda patikrinti, ar asmeninai tikslai pamatuoti;

- užtikriną kryptingą kasdienių veiksmų įgyvendinimą, įpareigoja laikytis kasdienės disciplinos;

- sudaro galimybę subalansuoti darbą ir asmeninį gyvenimą;

- indikatorių pultas spalvų pagalba greitai pamatuoja blogai suplanuotus veiksmus ir nurodo silpnąsias asmenybės sąvybes.

Vienas svarbiausių sėkmės veiksnių - savojo charakterio tobulinimas. Sėkmės įpročių ugdymas turi tapti neatskiriama jūsų gyvenimo dalimi.  Žmogaus mintis yra pati stipriausia kūrybinė jėga.

Valdysi mintis, sukursi įpročius, sukursi įpročius, suformuosi charakterį, suformuosi charakterį, nulemsi likimą. Dabartinės technologijos sudaro galimybę tai pasiekti  žymiai greičiau.

 

Asmeninė Subalansuotų Rodiklių sistema - tai navigacinė sistema,  veiksmų planas, kuris padės pakreipti jūsų gyvenimą norima linkme.  Užtikrins savidrausmę ir savikontrolę. Padės kontroliuoti, ar vykdote tai, ką nusprendėte. Padės nustatyti, kokios yra mūsų nesėkmių priežastys.

 

95 % mūsų veiksmų skatina įpročiai, kuriuos mes suformavome.  Sėkmės įpročiai ugdomi sunkiai , bet su jais lengva gyventi. Blogi įpročiai įgyjami lengvai, tačiau su jais sunku gyventi.

Tai, kas esame dabar ar kuo tapsime ateityje, lemia mūsų mintys ir jausmai. Personal Balanced Scorecard yra savotiška "navigacinė sistema", kuri padės valdyti mintis ir veiksmus, aukštų siekiant asmeninių tikslų.

 

 

Asmeninės subalansuotų rodiklių sistemos elementai

 

 

Asmeninė misija

Tobulėti asmeniškai,  jaučiantis laimingu kiekvieną dieną ir būnant naudingu mane supantiems žmonėms.

 

Asmeninė vizija

Aš noriu realizuoti asmeninę strategiją tokiu būdu:

·         Tapti patikimu partneriu savo klientams.

·         Pastoviai būti geroje fizinėje ir dvasinėje būsenoje.

·         Maksimaliai vystyti profesinius įgūdžius, pastoviai tobulėti.

·         Išlaikyti balansą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo.

·         Gauti pasitenkinimą iš darbo, padėti kitiems pasiekti norimų rezultatų.

·         Pastoviai atlikti darbus, kurie įkvėptų mano kolegas darbe.

·         Išsaugoti finansinį stabilumą.

 

Asmeniniai tikslai - keturios koordinatės

 

 

Asmeninė subalansuotų rodiklių sistema

 

Vardas. Gediminas Ružas                                                                                                             ASMENINĖ SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMA                                                                        2006 12 01

Pareigos: Konsultavimo įmonės vadovas

Finansų perspektyva

Asmeniniai tikslai

Rodiklių pavadinimai

Rodiklių dydžiai

Planuojami veiksmai

 

 

Padidinti asmenines pajamas

Pajamos

Padidinti iki 10 % per metus

Padidinti pajamas iš teikiamų paslaugų 10 %, efektyviai planuojant kasdienius veiksmus (žr. asmeninę laiko planavimo metodiką).

 

Neapmokamų darbo valandų skaičius

25 % nuo apmokamų valandų skaičiaus

Efektyviau apibrėžti kiekvieno projekto apimtį r. projektų apimties suderinimo su klientu taisykles).

Vidutinės dienos pajamos

2007 metais turi padidėti 15 % palyginti su 2006 metais

Veikti agresyviau, mažiau daryti veltui.

Daugiau galvoti apie savo interesus.

Tinkamiau pasirinkti projektus.

Objektyviau nustatyti mano paslaugų vertę klientui.

Sukurti naujas paslaugas r. įmonės marketingo planą). 

Padidinti asmenines santaupas

Santaupų balansas

Sutaupyti per 2007 metus 9600 Lt

Kiekvieną mėnesį sutaupyti 800 Lt

 

Išsaugoti sukurtą asmeninio gyvenimo lygį

Darbo dienų skaičius per metus konsultanto vaidmenyje

150 dienų nuo 2007 01 01

Įmonės marketingą daugiau orientuoti į potencialią rinkos da (žr. įmonės marketingo planą).

Vystyti verslą. Padidinti savo įmonės vertę.

Įmonės vertė

300 000 Lt iki 2008 metų

Didinti įmonės vertę sukuriančius rodiklius: populiarinti įmonės vardą, didinti klientų skaičių, stiprinti sėkmingos įmonės reputaciją, įdiegti Balanced Scorecard vadybos metodiką (žr. įmonės metinių veiksmų planą).

Efektyviau išnaudoti esamus kontaktus. 

Sumažinti savo įmonės finansinę riziką

Partnerių skaičius

Ne mažiau 3 patikimų partnerių versle

Riziką paskirstyti tarp partnerių.

Sukurti įmonės partnerystės strategiją (žr. įmonės strateginį planą).

Išvengti  asmeninių skolų

Skolų dydis

Grąžinti skolas iki 2007 09 01

Kontroliuoti išlaidas r. asmeninį finansinį planą).

Sudaryti asmeninį finansinį planą (žr. asmeninį finansinį planą).

Nepirkti kreditan.

Partnerystės perspektyva

Asmeniniai tikslai

Rodiklių pavadinimai

Rodiklių dydžiai

Planuojami veiksmai

 

Padidinti savo įmonės klientų pasitenkinimą

 

Klientų pasitenkinimas

 

Padidinti iki 45 % per metus

Geriau pažinti klientų poreikius, tiksliau suformuoti klientų reikalavimus.

Greičiau suprasti kliento norus.

Išmokti klausyti klientą

Sukurti etikos kodeksą iki 2007 08 01, parodyti tai PR medžiagoje ir internetinėje svetainėje (žr. etikos kodeksą).

Sužinoti daugiau apie verslo etiketo principus (literatūra, seminarai).

Demonstruoti pavyzdingą elgesį ir prašyti klientų įvertinimo.

Dažniau kalbėti teisybę.

Asmeniškai spręsti klientų problemas.

Siūlyti papildomas paslaugas, nelaukiant kol klientas paprašys.

Palaikyti pastovius santykius su klientais, didinti jų pasitikėjimą.

Skirti daugiau laiko žmonos interesams

Dalyvavimas žmoną dominančiuose renginiuose

2 renginiai per mėnesį.

Atlikti pažadėtus darbus.

Užtikrinti bendrą tobulėjimą.

Sukurti žmonai saugumo jausmą.

Būti pagalbininku savo vaikams

Dėmesingumas vaikams

Ne mažiau 85 % per metus

Būti dėmesingam.

Rasti laiko kartu atlikti malonius darbus.

Pastoviai didinti vaikų pasitenkinimą bendravimu.

Aiškiai rodyti, kaip aš vertinu vaikus.

Sukurti harmoningus santykius su savo darbo kolegomis

Dėmesingumas kolegoms

Ne mažiau 85 %  per metus

Sudaryti galimybę kolegoms reguliariai vertinti mano darbą.

Pastoviai didinti kolegų pasitenkinimą bendravimu.

Aiškiai rodyti, kaip aš vertinu kolegas. 

Jaustis laimingu. Padidinti teigiamų minčių skaičių.

Teigiamų minčių skaičius

Kiekvieną dieną. Kiekvieną valandą.

Griežtai vykdyti savaitei suplanuotus darbus (žr. laiko planavimo metodiką).

Kiekvieną dieną baigti darbus nustatytu laiku ir

po darbo turėti laisvo laiko (žr. laiko planavimo metodiką).

Planuoti išeigines iš anksto ir laikytis plano (žr. laiko planavimo metodiką).

Sekmadienis nedarbo diena. 

Vidinės būsenos perspektyva

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

Būti laimingu, pastoviai kurti naudą sau ir būti naudingam kitiems

Kiek kartų aplanko teigiamos mintys

Kiekvieną dieną, kiekvieną valandą

Tiksliai vykdyti suplanuotus savaitės darbus (žr. Laiko planavimo metodiką).

Kiekvieną dieną baigti darbus nustatytu laiku ir

po darbo turėti laisvo laiko sportui (žr. Laiko planavimo metodiką).

Planuoti išeigines iš anksto ir laikytis plano (žr. Laiko planavimo metodiką).

Sekmadienis nedarbo diena. 

Būti doru ir taktišku

Kaip mano veiksmus vertina aplinkiniai žmonės

Vidutiniškai 80 % teigiamai kiekvieną mėnėsį

Dažniau peržiūrėti ir tobulinti Asmeninę Subalansuotų Rodiklių sistemą bei matuoti aplinkinių manęs vertinimą (žr. Elgesio vertinimo metodika).

Daugiau padėti kitiems. 

Būti fiziškai sveikam

Miego valandos

7 val. per parą

Gulti miegoti 23:00 val.

 

Valandų kiekis, praleistas gryname ore

7 val. per savaitę

Važinėti dviračiu arba vaikščioti gryname ore 6 kartus per savaitę.

 

Mano svoris

Priaugti svorio iki 82 kg iki 2007 12 31

Sukurti naujas mitybos taisykles.

Įstoti į sporto klubą.

Pratimai su svoriais klube 2 kartus per savaitę.

Daugiau vaikščioti pėsčiomis.

Geriau planuoti sportinius užsiėmimus ir vykdyti suplanuotus veiksmus (žr. Laiko planavimo metodiką).

 

Praleistos darbo valandos dėl ligos

Mažiau 1 %

Stiprinti širdį ir nugaros raumenis, atliekant specialų pratimų kompleksą (žr. Pratimų kompleksą ir grafiką)

Stebėti arterinį spaudimą.  

Įgyti psichologinę pusiausvyrą, išsivaduoti iš nepilnavertiškumo jausmo, įgyti pasitikėjimą ateitimi

Nepilnavertiškumo lygis

Mažiau 5 % laiko

Labiau kontroliuoti emocijas (žr. Saviugdos metodai Nr. 1, 2)

Mažiau laiko skirti kalboms (žr. Laiko planavimo metodiką).

Dažniau daryti kvėpavimo pratimus ir medituoti. 

Išsaugoti vidinę ramybę darbe

Pasitenkinimo darbu lygis

 

Neleisti kauptis susierzinimui dialoguose su kolegomis, kai nesutinku su išsakoma nuomone.

Visada kalbėti ramiai.

Pastoviai mokytis, kad turėčiau pasitenkinimą darbu.

Pasiekti balansą tarp profesinio ir asmeninio gyvenimo, jausti gyvenimo malonumą

Malonių akimirkų šeimoje skaičius

 

Ne mažiau 2 kartus per mėnesį išvažiuoti su šeima į gamtą.

Kartą per 3 mėnesius nuvažiuoti trumpam prie jūros.

1 kartą per metus atostogauti užsienyje. 

Atsisakyti neigiamo įpročio rūkyti

 

Surūkytų cigarečių skaičius

Nei vienos cigaretės nuo 2007 06 01

Surinkti reikiamas žinias apie rūkymo žalą..

Išmokti Rūkymo atsisakymo metodiką“.

Suprasti „Neigiamų įpročių suformavimo principus“.

Rašyti Savęs perprogramavimo dienorašti“.

3 dienas atlikti “Rūkymo atsisakymo pratimus”.

 

Žinių ir mokymosi perspektyva

Tikslai

Rodikliai

Rodiklių dydis

Veiksmai

Pastoviai ugdyti profesinius gabumus. Pasiekti aukštesnį žinių lygį

Aplankytų valdymo seminarų skaičius

4 per metus

Sudaryti būtinų vadybos žinių ir spręstinų valdymo problemų sąrašą.

Vystyti komunikavimo įgūdžius.

Sužinoti daugiau apie kokybės valdymą.

Geriau įsisavinti PowerPoint.

Būti aktyviu vadovų klubo nariu.

Perskaitytų vadybos knygų skaičius

1 knygą per mėnesį

Skaityti antradienio ir ketvirtadienio vakarais.

Rinkti informaciją apie naujus vadybos metodus ir marketingą. 

Įšmokti valdyti įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistemą

Sėkmingai priimtų sprendimų skaičius Subalansuotų Rodiklių Sistemos dėka

12 per mėnesį

Mokytis praktiškai naudoti įmonės Subalansuotų Rodiklių Sistemos metodus.

Išmokti kontroliuoti procesus informacinės sistemos pagalba. 

Geriau suprasti kitus darbuotojus

Sėkmingų išspręstų komunikavimo situacijų skaičius

8 per mėnesį

Mokytis „Klausimosi metodus“.

Išmokti išklausyti kalbančiuosius.

Mokytis kantrybės bendravime. 

 

 

 

Asmeninis strateginio žemėlapio pavyzdys  (2007 05 06)

 

 

 

 

Strateginis žemėlapis pateikia priežasčių - pasekmių ryšius tarp asmenininės strategijos elementų. Strateginis žemėlapis parodo, ar asmeniai įpročiai, žinios ir finansinis kapitalas pasiruošęs įgyvendinti strategiją. Ar žmogus pasiruošęs pokyčiams, ar žmogus gali mobilizuoti jėgas pasiekti savo asmeniniams tikslams.Strateginis žemėlapis parodo viename lape, kaip bus įgyvendinta strategija. Tai vaizdinis strateginio plano atvaizdavimas. Strateginis žemėlapis parodo, kokio elemento trūksta, rodo dėl kokių priežasčių strategija gali būti pasmerkta žlugimui.   

 

 Grįžti į titulinį puslapį